הצע מועמדות למשרה המתאימה לך

On Some Aspects of Improving Mobile Applications for the Elderly מתורגם

שם המאמר באנגלית:

On Some Aspects of Improving Mobile Applications for the Elderly

שם המאמר בעברית:

על מספר היבטים של שיפור יישומים ניידים למבוגרים

סוג הטקסט: תרגום מאמר מלא

מספר סידורי להזמנה: 32

מחיר: 179 שקלים 269 שקלים


לבדיקת מאמרים מתורגמים נוספים לחץ כאן


פסקה ראשונה באנגלית:

Abstract.

Improving the quality of life of elderly people is an emerging issue

within our information society for both research and development. This paper

addresses some issues on the development of applications for mobile devices,

which have been designed to enhance the quality of life of the growing number

of elderly people, and how they can be made more acceptable to the target

population. We summarize some relevant issues in order to devise a research

methodology to cover more than just the technological and physical aspects of

user interfacing but also psychological and sociological aspects. One aspect of

achieving this aim is to confront designers and developers with those problems

that the elderly face daily and which are not easily understood – especially by

younger designers and developers. Finally, we present some issues on how to

simulate certain physical constraints of elderly by using the AgeSim, which is a

simulation suit. However, not only physical but also cognitive impairment

cause problems amongst elderly and result in fear, anxiety and consequently in

rejection. The main goal of this paper is to raise awareness amongst developers

on which problems are to be taken into considerations during design and

development of mobile applications for the elderly.

Keywords:

Usability, Mobile Interfaces, User-Centered Design, Age Simulator.

 Introduction and Motivation

There is no doubt that the application of mobile devices can improve and support the

lives of the elderly, given the willingness on the part of those concerned to use these

devices. Increasing acceptability must be based not only on a thorough knowledge of

the requirements of the elderly but also on their misgivings.

Facilitation of usage is only one aspect of the problem which must be dealt with. In

order to bridge the widening digital divide [1] that has grown up between the

technical experts and the increasingly older generation, who were adults before the


פסקה ראשונה בעברית:

תמצות:
שיפור איכות החיים לאוכלוסייה המבוגרת הינו נושא הניבט מתוך חברת המידע שלנו הן למחקר והן לפיתוח. מאמר זה עוסק במספר נושאים הקשורים בהתפתחות היישומים למכשירים ניידים, אשר עוצבו כדי להגביר את איכות החיים למספר שהולך וגובר של מבוגרים, וכן בוחן את השאלה, כיצד הם יכולים להיות מקובלים יותר באוכלוסיית יעד זו? אנו מתמצתים מספר נושאים רלבנטיים אלה לשם קביעת שיטת המחקר, זאת על מנת לכסות לא רק את ההיבטים הטכנולוגיים והפיזיים של ממשק המשתמש, אלא גם את ההיבטים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים. היבט אחד להשגת מטרה זו הוא עימות מעצבים ומפתחים עם בעיות שהמבוגרים מתמודדים איתן יום יום ושאינם מובנים בקלות- בייחוד בקרב מעצבים ומפתחים צעירים. לסיום, אנו מציגים מספר נושאים לגבי השאלה, כיצד לדמות מגבלות פיזיות מסוימות של מבוגרים באמצעות יחידת ההדמיה-AgeSim . עם זאת, לא רק ליקויים פיזיים, אלא גם קוגניטיביים גורמים לבעיות בקרב מבוגרים, הדבר מתבטא בפחד, חרדה ובהתאם דחייה. המטרה המרכזית של מאמר זה היא להעלות את המודעות בקרב מתכנתים לגבי הבעיות שיש לקחת בחשבון במהלך התכנון והפיתוח של יישומים ניידים לאוכלוסייה המבוגרת.
מילות מפתח: שימושיות, ממשקים ניידים, עיצוב ממוקדי משתמש, מדמה גיל

הקדמה ומוטיבציה
אין ספק כי היישומים של מכשירים ניידים יכולים להשתפר ולתמוך בחייהם של מבוגרים, בהינתן הרצון של אותו חלק שמעוניינים להשתמש במכשירים אלו. יש לבסס את הגברת המקובלות למכשירים אלו לא רק באמצעות הבנה של דרישות המבוגרים, אלא גם לתת את הדעת על החוסרים שלהם.

 

להמשך הקריאה ולרכישת תרגום המאמר יש לפנות ישירות לעמדת צור הקשר המופיע תמיד בצידו השמאלי של האתר

 

On Some Aspects of Improving Mobile Applications for the Elderly מתורגם
דרג את הצבעתך

צור קשר

בקרו אותנו בפייסבוק