הצע מועמדות למשרה המתאימה לך

Loss Aversion Is an Affective Forecasting Error מתורגם

שם המאמר באנגלית:

Loss Aversion Is an Affective Forecasting Error

שם המאמר בעברית:

הימנעות מהפסד (=Loss aversion ) הינה טעות בחיזוי המצב הנפשי

סוג הטקסט: תרגום מאמר מלא

מספר סידורי להזמנה: 24

מחיר: 149 שקלים 219 שקלים

לבדיקת מאמרים מתורגמים נוספים לחץ כאן


פסקה ראשונה באנגלית:

ABSTRACT

Loss aversion occurs because people expect
losses to have greater hedonic impact than gains of equal
magnitude. In two studies, people predicted that losses in a
gambling task would have greater hedonic impact than
would gains of equal magnitude, but when people actually
gambled, losses did not have as much of an emotional impact
as they predicted. People overestimated the hedonic
impact of losses because they underestimated their tendency
to rationalize losses and overestimated their tendency
to dwell on losses. The asymmetrical impact of losses
and gains was thus more a property of affective forecasts
than a property of affective experience.
People often prefer to avoid losses rather than gamble for even
greater gains. For example, most people are unwilling to accept a
50-50 bet unless the amount they could win is roughly twice the
amount they might lose (Kahneman, 2003; Rabin & Thaler,
2001). This reluctance—called loss aversion—influences decision
making in a wide variety of domains, including investing,
negotiation, politics, and health (Camerer, 2000; Kahneman &
Tversky, 1979; McDermott, 2004).
People’s choices are often based on their predictions about
how different outcomes will make them feel (Loewenstein,
O’Donoghue, & Rabin, 2003; Mellers, Schwartz, & Ritov, 1999;
Wilson & Gilbert, 2003), and loss aversion is no exception.
People seem to believe that the hedonic impact of a loss will be
greater than the hedonic impact of an equal-sized gain. If they
are correct that the asymmetry of predicted reactions to losses
and gains is matched by an equal asymmetry in actual reactions
to losses and gains, then people would be wise to avoid losses
(Tversky & Kahneman, 1991). For example, if losing $100 is
severely distressing, whereas gaining $200 is only slightly
pleasant, then it would be rational for gamblers to decline a 50-
50 bet with these payoffs. However, if losses do not have a


פסקה ראשונה בעברית:

תקציר:

הימנעות מהפסד מתרחשת מכיוון שאנשים מצפים כי להפסדים תהיינה השפעה גדולה יותר על רמת ההנאה שלהם (=hedonic) מאשר לרווחים בעלי היקף דומה. בשני מחקרים, אנשים צפו כי הפסדים במשימות הימורים יהיו בעלי השפעה גדולה יותר לרמת הנאתם מאשר לרווחים שירוויחו, אולם כאשר אנשים הימרו בפועל, להפסדים לא היה כל השפעות רגשיות כפי שציפו. אנשים רבים העניקו הערכת יתר להשפעות שיש להפסדים מאשר לרמת ההנאה שלהם, זאת מכיוון שהם לא העריכו נכונה (=תרגום מילולי: העריכו הערכת חסר) את נטייתם לנימוק ההפסד והעריכו יתר על המידה את נטייתם להתעכב על הפסדים. ההשפעה הא- סימטרית שיש להפסדים ולרווחים, מאפיינת יותר חיזויים רגשיים מאשר ניסיון רגשי (=was thus more a property of affective forecasts than a property of affective experience).
על-פי רוב האנשים מעדיפים להימנע מהפסדים מאשר להמר עבור רווחים גדולים יותר. לדוגמא, רוב האנשים אינם מוכנים לקבל הימור שסיכויי הזכייה בו הם 50%, אלא אם הסכום בו הם יכולים לזכות הוא בערך פי שניים מהסכום אותו הם יכולים להפסיד (Kahneman, 2003; Rabin & Thaler, 2001). חוסר רצון זה הנקרא loss aversion- משפיע על ההחלטה במגוון רב של תחומים כולל השקעות פיננסיות, משאים ומתנים, פוליטיקה ובריאות (Camerer, 2000; Kahneman & Tversky, 1979; McDermott, 2004)).

אנשים מבוססים את החלטותיהם על-פי רוב לפי ציפיותיהם לגבי האופן בו תוצאות שונות תגרומנה להם להרגיש (Loewenstein, O’Donoghue, & Rabin, 2003; Mellers, Schwartz, & Ritov, 1999; Wilson & Gilbert, 2003)  ו"הימנעות מהפסד" אינו יוצא דופן מבחינה זו. דומה כי אנשים נוטים להאמין כי ההשפעות של הפסד על רמת ההנאה שלהם תהיינה גדולות יותר מהשפעותיהם של רווחים בעלי היקף דומה. אם הם יוכיחו הצדקה לגבי היותה של ההשפעה      הא-סימטריה של התגובות הצפויות להפסדים ולרווחים והתאמת לא-סימטריה בתגובות בפועל לרווחים ולהפסדים, הרי שיהיה עדיף לאנשים להימנע מהפסדים (Tversky & Kahneman, 1991). לדוגמא, אם הפסד של  $100 הוא מצער באופן חמור, ורווח של  $200 מסב הנאה במידה מועטה בלבד, אזי יהא זה הגיוני עבור מהמרים לסרב להימור בעל סיכויי זכייה של 50% שהסכומים בו הם כנ"ל. יחד עם זאת, אם הפסדים אינם בעלי השפעה גדולה יותר על-רמת ההנאה מאשר על רמת הרווחים, דחייה של הימור שכזה לא תמקסם לא את הרווח הכספי ולא את הרווח האפקטיבי.

להמשך הקריאה ולרכישת תרגום המאמר יש לפנות ישירות לעמדת צור הקשר המופיע תמיד בצידו השמאלי של האתר

 

 


Loss Aversion Is an Affective Forecasting Error מתורגם
דרג את הצבעתך

צור קשר

בקרו אותנו בפייסבוק