הצע מועמדות למשרה המתאימה לך

Promoting Early Numeracy by the Abstract Thought Involved in the Oddity Principle, Seriation, and Conservation מתורגם

שם המאמר באנגלית:

Promoting Early Numeracy by the Abstract Thought Involved in the Oddity Principle, Seriation, and Conservation

שם המאמר בעברית:

קידום אוריינות מתמטית בגיל מוקדם באמצעות החשיבה המופשטת הכרוכה בעקרון האלמנט החריג, הכנסת פריטים לרצף ושימור המספר

סוג הטקסט: תרגום המאמר מלא

מספר סידורי להזמנה: 217

מחיר: 129 שקלים 299 שקליםלבדיקת מאמרים מתורגמים נוספים לחץ כאן

פסקה ראשונה באנגלית :

Summary Although many students who enter kindergarten are cognitively ready to meet the demands of the kindergarten mathematics curriculum, some students arrive without the early abstract reasoning abilities necessary to benefit from the instruction provided. Those who do not possess key cognitive abilities, including understandings of conservation, insertions into series, and the oddity principle, are at a disadvantage when attempting to master mathematical concepts and skills that require early abstract thought. Recognizing the need to address this gap, this study examined the effects of an intervention designed to teach children conservation, insertions into series, and the oddity principle. The study included 78 kindergartners enrolled in a culturally, linguistically, and socioeconomically diverse metropolitan school district. Students were randomly divided among one of three groups: cognitive intervention, numeracy instruction, and art instruction. Instruction for each group was matched in number, timing, and extent of sessions. The study found that kindergartners who received the cognitive intervention scored significantly higher on measures of cognitive ability than those in the comparison group who participated in the art instruction or those who received numeracy instruction. On the Woodcock-Johnson III Applied Problems scale, those in the cognitive intervention scored significantly higher than those who received art instruction. Those in the cognitive intervention and those in the numeracy intervention performed similarly. These results suggest that it is possible to provide instruction that enhances the cognitive abilities of kindergartners who do not possess key reasoning abilities. In addition, there is evidence that promoting early abstract thought can enhance kindergartners’ mathematical abilities.

פסקה ראשונה בעברית:

סיכום :אף על פי שילדים רבים שנכנסים לראשונה לגן הילדים מוכנים קוגניטיבית לעמוד בדרישות תכנית הלימודים במתמטיקה לגני ילדים, ישנם תלמידים המגיעים בלעדי היכולות להסקה מוקדמת בשלב מוקדם הנחוצות כדי להתמודד בהצלחה עם ההנחיות הניתנות להם לפתרון המשימות. מי שאין בידיו יכולות מפתח קוגניטיביות אלו הכוללות הבנה בעקרונות של שימור המספר, הכנסת מספרים לסדרה ועקרון השונות/האלמנט החריג, נמצא בעמדת חסרון  כאשר הוא מנסה לשלוט במושגים ובמיומנויות מתמטיים שמצריכים חשיבה מופשטת בגיל צעיר. מתוך הכרה בצורך לתת מענה לפער זה , מחקר זה בוחן את ההשפעות של תכנית התערבות שמתוכננת ללמד ילדים את עקרון שימור המספר , הכנסת מספרים לסדרה ואת עקרון האלמנט החריג. במחקר השתתפו 78 ילדי גן  המשתייכים למחוז מגוון מבחינה לשונית, תרבותית וכלכלית – חברתית. המחקר מצא כי ילדי גן שהשתתפו בתכנית התערבות קוגניטיבית הגיעו לתוצאות גבוהות יותר במדדים של יכולת קוגניטיבית בהשוואה לקבוצה שקיבלה הנחיה באמנות או לקבוצה שקיבלה הנחיה באוריינות מתמטית. בסקאלת פתרון בעיות של Woodcock-Johnson III , מי שהשתתף בהתערבות הקוגניטיבית קיבל ניקוד גבוה יותר באופן מובהק מאשר מי שקיבל הנחיה באמנות.  מי שהשתתפו בהתערבות הקוגניטיבית ומי שהשתתפו בהתערבות באוריינות מתמטית הגיעו להישגים דומים. תוצאות אלו מעידות כי אפשר לתת הנחיה שתעצים את היכולות הקוגניטיביות של ילדי גן שאין להם את יכולות המפתח להסקה בעצמם. בנוסף, ישנה הוכחה לכך שעידוד החשיבה המופשטת בגיל מוקדם יכול להעצים את היכולות המתמטיות של ילדי הגן.

להמשך הקריאה ולרכישת המאמר יש לפנות ישירות לעמדת צור הקשר המופיע תמיד בצידו השמאלי של האתר

Promoting Early Numeracy by the Abstract Thought Involved in the Oddity Principle, Seriation, and Conservation מתורגם
דרג את הצבעתך

צור קשר

בקרו אותנו בפייסבוק