הצע מועמדות למשרה המתאימה לך

המדריך לקבלת שיקום מקצועי מביטוח לאומי


אזרחים רבים בכל רחבי הארץ אינם מודעים לאפשרויות קבלת הסיוע מגורמים שונים במחלקות הרווחה או במחלקות השונות במוסד לביטוח לאומי, אחרים פשוט מתביישים ללכת ולבקש את שמגיע להם ולפיכך מאבדים המון אפשרויות התפתחותיות אישיות או מקצועיות. דוגמה נהדרת לכך ניתן למנות את הסטודנטים, סטודנטים רבים זכאים לרוב לסיוע בקבלת מלגות, עזרות ותמיכה כוללת אך לרוב הם לא מנצלים זאת כהלכה ובכך פוגעים ביכולתם האישים להצלחה ולשקט נפשי בפאן הכלכלי. בכל הקשור לעזרה לימודית ניתן למנות את הסיוע שמקנה המוסד לביטוח לאומי לסטודנטים משתקמים הנתמכים באמצעות מחלקות השיקום השונות הנקרא סל שיקום.

מהו שיקום מקצועי בביטוח לאומי ?

מחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי מקנה לסטודנטים שעוברים אבחון מקצועי / תעסוקתי ונמצאים מתאימים ללימודים אקדמאים גבוהים, ברוב תחומי הלימוד השונים הנלמדים באקדמיות ברחבי הארץ, עזרה, תמיכה וסיוע בליווי כלכלי אישי וצמוד מול עובדת סוציאלית הנקראת בשמה השני, עובדת שיקום. מרגע קבלת האישור הסטודנט יהיה זכאי למכלול סל שיקום מקצועי שמנהיג המוסד לביטוח לאומי זה שנים רבות. הסל כולל תמיכה בתחומים הבאים:

 • דמי שיקום
 • סיוע בשכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר
 • הוצאות נסיעה וסיוע בשכר דירה
 • שירותי תמיכה והנגשה

כעת נפרט באריכות אודות כל נקודה

דמי שיקום– ניתנים לזכאי השיקום המקצועי על פי החוק, זאת בכפוף להיקף שעות לימודי שעולה על 20 שעות בשבוע.

למי מגיע דמי שיקום?

 • אדם שאינו מקבל קצבת נכות- זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • אדם שמקבל קצבת נכות חלקית- דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • אדם שמקבל קצבת נכות מלאה- לא יהיה זכאי לדמי שיקום

סיוע בשכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר– בכל התחומים הללו המוסד לביטוח לאומי מעניק סיוע ותמיכה לסטודנטים השונים ברחבי הארץ.

סיוע בשכר לימוד– מוענק במקרים רבים סיוע מלא במימון הוצאות לימודי השכלה גבוהה / קורסים מקצועיים המכשירים את הסטודנט לעבודה וכהכנה לחיים עצמאיים.

ציוד לימודי– המוסד לביטוח לאומי מעניק סיוע ברכישת ציוד לימודי כגון: מחברות, דפדפות, עטים, צילומים, רכישת ספרים ועוד לכל סטודנט הזכאי על ידו ל- שיקום מקצועי. גובה העזרה נעה סביב ה-750 שקלים לשנה אקדמאית. על מנת לקבל החזר בנושא זה יש להגיש את חשבונית התשלום עבור ציוד לימודי לעובדת השיקום וההחזר יינתן ישירות לחשבון הבנק.

מכשירי לימוד- גם במקרה זה כמו במקרה הציוד הלימודי מקבל הסטודנט שנעזר ב- שיקום מקצועי סיוע ברכישת מכשירי לימוד, השוני הוא בסמנטיקה של הדברים, אם בציוד לימודי כוונת המוסד לביטוח לאומי הייתה להדגיש את היכולת ברכישת ציוד מתקלה, כאן מדובר על ציוד שאינו מתקלה כגון: מכשירי מדידה, מכשירי לימוד לפיזיקאים ועוד שבהם עושים שימוש נרחב הסטודנטים בעת לימודיהם הגבוהים.

שיעורי עזר–  שיקום מקצועי מאופיין ברמת העזרה הנרחבת שהוא מעניק לסטודנטים הנעזרים בו, ראייה לכך ניתן לראות את היקף העזרה הניתנת לסטודנטים בשיעורים פרטיים, זאת כמובן בכפוף לשעות הלימוד שהם לומדים במסגרת לימודיהם הגבוהים או המקצועיים.
היקף העזרה בשיעורי עזר לסטודנטים הזכאים נע בין 25%-40% מהיקף השעות הנלמדות בשבוע וכן בכפוף להחלטתה של עובדת השיקום.

בנוסף ל- שיעורי עזר זכאים סטודנטים שונים כגון: סטודנטים ליקויי ראיה ועיוורים לשעות הקראה, שמסייעות להם לצלוח את לימודיהם על אף לקות הראיה או העיוורון. נוסף על כך מעניק המוסד לביטוח לאומי עזרה לסטודנטים חירשים ולקויי שמיעה, במתן עזרה בהיקף נרחב בשעות תמלול / קלדנות / תרגום לשפת סימנים, גם כאן בדומה לסטודנטים העיוורים ולקויי הראיה היקף השעות נקבע בכפוף לשעות לימודיו של הסטודנט ישירות מול עובדת השיקום במקום מגוריו.

חשוב לציין כי חברת חונכים פלוס מעניקה תמיכה מקיפה בכל הקשור למציאת והעסקת מורים פרטיים לכל סוגי האוכלוסיות הנתמכות במחלקות השיקום בביטוח לאומי, וכי אנו נמצאים בקשרים נפלאים מול עובדות שיקום רבות ברחבי הארץ הפועלים איתנו בשיתוף פעולה מצוינים.

הוצאות נסיעה– מחלקת השיקום מודעת לעובדה שכדי ללמוד בשקט צריך להוריד את הנושא הכלכלי מסדר היום של הסטודנט, על כן החליט המוסד להעניק החזרי הוצאות נסיעה מלאים לסטודנטים שנמצאו מתאימים ועובדים בקריטריונים של שיקום מקצועי. הוצאות נסיעה ישולמו ישירות לסטודנט בכפוף לדיווח שעות וימים בהם הוא הגיע למקום לימודיו מידי חודש. הוצאות נסיעה ישולמו בכפוף לעלות תחבורה ציבורית הנמוכה ביותר למקום ההכשרה.

סיוע בשכר דירה– במידה והסטודנט הנתמך במחלקת השיקום גר במרחק של לפחות 40 קילומטרים ממקום ההכשרה יהיה זכאי ברוב המקרים לקבלת סיוע בשכר דירה, נכון ליום בו נכתב עמוד זה, עומד גובה העזרה על 1200 ש"ח לחודש. במידה ומקום ההכשרה נמצא פחות מ-40 קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע של הסטודנט לא יהיה זכאי לסיוע בשכר דירה, אלא אך ורק בהחזר הוצאות נסיעה.

שירותי תמיכה והנגשה– במסגרת שיקום מקצועי זכאי הסטודנט לעזרה במימון עמדת מונגשת לצורך לימודיו, הדבר יכול לכלול- עמדת מחשב נייד/נייח, מצלמת קרוב רחוק, טמ"ס, מדפסת, צג ברייל ועוד. הסיוע יינתן אך ורק לאחר אבחון מדוקדק, בו מותאם לכל סטודנט הציוד הטוב ביותר בעבורו.
גובה העזרה יכול להגיע במקרים מסוימים לעשרות אלפי שקלים פר סטודנט.

מי זכאי לשיקום מקצועי על ידי ביטוח לאומי?

ישנם סוגים שונים של עזרה בכל הקשור לשיקום מקצועי על ידי ביטוח לאומי כגון: שיקום מקצועי לנפגעי עבודה, שיקום מקצועי לנפגעי פעולות איבה,  אנו נתמקד באלו המקבלים נכות, אך במקרה שאינך מקבל נכות ואתה מעוניין לקבל שיקום מקצועי אתה מוזמן ללחוץ כאן ולקבל מידע נוסף


מי שזכאי לשיקום מקצועי בכפוף לרמת דרגת הנכות שנקבעה לו הוא מי שהוועדה הרפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה, כמו כן הוא גם עונה על כל הקריטריונים הבאים:

 • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 • הוא נזקק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
 • הוא מתאים ל- שיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי וכן להשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה החופשי.

איך מגישים תביעה למתן שיקום מקצועי ?

 • מגישים תביעה לשיקום מקצועי בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי באמצעות פנייה למחלקת השיקום הקרובה ביותר למקום מגוריך.
 • את התביעה צריך להגיש על גבי טופס 270 – תביעה לשיקום מקצועי.
 • יש להוסיף לתביעה המוגשת תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שביצע ופירוט נרחב על ניסיונו בעבודה.
 • פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש עמו, בו יבחן על שאיפות הפונה, רצונו, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים שיעניקו חוות דעת נוספת להצלחת התהליך.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר הנע בין שנה ועד חמש שנים. בתום תקופת הלימודים וההכשרה פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה, על פי הצורך ועל פי יכולתו.

מקווים שעזרנו לכם להבין קצת יותר מהו שיקום מקצועי- במידה ואתם זקוקים למידע נוסף או עזרה בכל תחום שהוא נשמח לשרת אתכם על ידי פניה ומילוי פרטיכם בעמדת צור הקשר המופיעה בצידו השמאלי של האתר.

כל הכתוב בעמוד זה הינו טקסט אינפורמטיבי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהו

המדריך לקבלת שיקום מקצועי מביטוח לאומי
4.5 (89.41%) 17 votes

צור קשר

בקרו אותנו בפייסבוק